Tag den uddannelse I drømmer om – ikke den, som I tror, at I kan.

At vokse op med ordblindhed handler om meget andet end bogstaver der driller. Det handler i den grad også om den manglende tro på sig selv, som ordblindheden medfører hos mange børn og unge – og de valg de træffer grundet denne usikkerhed. Valg der bl.a. påvirker deres beslutninger ift. uddannelse, arbejde og andre essentielle begivenheder i livet.I dette selvironiske og tankevækkende foredrag har Mie Gabrielle Bolesen ét klar budskab til de unge mennesker på produktionsskolerne, i udskolingen, VUC, Efterskoler m.m. ”Tag den uddannelse I drømmer om – ikke den, som I tror, at I kan”. Mie mener, at den begrænsning ordblinde lægger på sig selv, er helt unødvendigt – det er hun selv et levende eksempel på.Med udgangspunkt i sin egen historie som ordblind med lavt selvværd og svære skamfølelser, giver hun de unge en ny indsigt og en ny tro på, at ordblindhed ikke er en større begrænsning end vi gør den til. På mange dele af arbejdsmarkedet er ordblindhed ikke længere en hæmsko. I dag findes et hav af udstyr, som kan være en hjælp for den ordblinde. Flere internationale undersøgelser viser tydeligt, at ordblinde er gode iværksættere, er gode til at uddelegere, er kreative og ofte er de mere udholdende fordi de har skulle arbejde hårdere for at nå deres mål.

Selv er Mie i dag mellemleder og har været med til at ansætte et hav af mennesker. Hun har erfaret, at mennesker der tør stå ved deres stærke og svage sider og er bevidste om deres værdier og kompetencer, altid er et skridt tættere på drømmejobbet. Derfor er en vigtig pointe til de unge, at jo før de tør stå ved og være åbne om deres ordblindhed, jo mindre vil den få negativ indflydelse i den resterende del af deres liv.Book et foredrag, der giver jeres ordblinde unge et styrket håb om en lys fremtid.